Merkezi Filitrasyon Sistemleri

Merkezi Filtrasyon Sistemleri
Kaynak dumanı, taşlama tozu ve benzeri endüstriyel uygulamalarda, partikül ve tozların ortama dağılmadan kaynağında emilerek, uzaklaştırılması esastır. Merkezi sistem filtre üniteleri birden çok fansız akrobat emiş kollarından, taşlama – kaynak masalarından veya bunun mümkün olmadığı durumlarda fabrika içine çekilen kanallar üzerine konulan menfezlerden emiş yaparak filtre ederler. İnsanların soluyabileceği kalitede filtre edilen hava, ısı kaybı olmaması için tekrar  ortama üflenerek,kış aylarında büyük enerji tasarrufu sağlanır.
Emilen kirleticinin filtre edilmeden atmosfere atılmasında, çevre mevzuatları açısından sıkıntı olmadığı durumlarda bu hava yaz aylarında bir klape vasıtası ile atmosfere filtre edilmeden atılabilir.
Ürünler;
• Kompakt Kartuş Filtre Üniteleri
• Modüler Kartuş Filtre Üniteleri
• Push-Pull Kaynak Dumanı Filtre Sistemleri
• Jet Nozul Üflemeli Filtre Üniteleri
•  Temiz Hava Kuleleri
• Plazma ve Lazer Dumanı Filtre Sistemleri

 

Kompak Tip Kartuş Filtre Unitesi
Merkezi emiş sistemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olan, kompak tip kartuş filtre üniteleri, küçük alanlara sığabilen yapılarıyla, üretim hacminde yerden tasarruf sağlarlar, akustik hücre içine alınmış fanı ile birliktedir. Fan hücresi, ünite üzerine konulabildiği gibi, ünite yanına da konulabilmektedir.
Ünite giriş ağzından emilen duman, toz ve partiküller filtre hücresine yönlendirilir. Filtre bölümünde bulunan yüksek verimli kartuş filtre elemanlarının dış yüzünde partiküller tutulur. Filtre kirlilik sensöründen alınan sinyal ile kartuş temizleme sistemi otomatik olarak devreye girerek kartuşları yüksek basınçlı hava jeti ile temizler. Basınç jeti ile kartuşlardan ayrılan toz ve partiküller ünitenin alt kısmında bulunan biriktirme kovasında toplanır.
Standart Donanım
• Yüksek verimli radyal fan
• Mikroişlemci kontrollü, filtre kirlilik sensörlü otomatik temizleme sistemi
• Jet Puls basınçlı hava kollektörü ve valfleri
• Kolay çıkarılıp, yerleştirilebilir tekerlekli toz arabası
• Bakım ve kontrol kapıları
• Filtre gözetleme kontrol camları

 

Modüler Kartuş Filtre Ünitesi
MKF tipi modüler tip üniteler,  yan yana eklenen modüller ile kapasite arttırmaya olanak sağlamaktadırlar. İleride sistem kapasitesinin artması durumunda, modül ilave edilerek  ihtiyacı karşılaması sayesinde esnek çözümler sunar. Özellikle yüksek kapasiteli sistemlerde tercih edilirler. Sistem kapasitesine ve kanal sistemindeki basınç kaybına bağlı olarak, ayrıca seçilen tek emişli seyrek kanatlı fanlar kullanılmaktadır.
MKF tipi modüler kartuş filtre üniteleri yatay kartuş dizilimli, aşağı akışlı bir toz filtresidir. Kirli hava, giriş kollektöründen ünite içine girer. Toz ve partiküller, yatay pozisyonda duran, kartuşlar etrafında homojen şekilde dolaşırlar, hava içindeki partiküller kartuş dışında kalırken, temizlenmiş hava temiz hava bölmesinden ünite dışına atılır. Filtre kirlilik sensöründen alınan sinyal ile kartuş temizleme sistemi otomatik olarak devreye girerek kartuşları yüksek basınçlı hava jeti ile temizler. Basınç jeti ile kartuşlardan ayrılan toz ve partiküller ünitenin alt kısmında bulunan toz çekmecesinde toplanır.

 

MKF4
MKF4x2D
MKF6
Push – Pull Kaynak Dumanı Filtre Sistemleri
Duman ve partiküller ısıl etkiden dolayı tavana doğru yükselirler. 3-5 m yükseklikte bulunan emiş kanalları üzerindeki menfezlerinden emilen hava, yüksek verimli kartuş filtrede filtre edilerek, tekrar ortama verilirler. Ortama verilecek filtre edilmiş hava emiş kanallarının tam karşı tarafında bulunan üfleme kanalları üzerindeki menfezler ile tekrar ortama üflenir. Bu sayede tüm hacim içindeki hava akımı emiş menfezlerine doğru olduğu için, ortamdaki tüm duman emiş menfezlerine yönlendirilmiş olur.
Bu sistemde tüm üretim holünün havası filtre edildiği için, sistem kapasitesi, tüm hacmin hava değişim sayısı ile hesaplanarak belirlenir. Dolayısıyla sistemdeki filtre ve fan kapasiteleri, kaynağından emiş yapılan akrobat kollu lokal sistemlere nazaran daha büyük olmaktadır. Bu da yatırım ve işletme maliyetlerinin lokal sistemlere nazaran yüksek olması anlamına gelmektedir.
Push – Pull sistemi tek bir plenyum üzerine konulan jet nozullarla üfleme havasının ortama verildiği  (blow-tech v.b) sistemlere göre, daha homojen hava dağılımı sağlamasından dolayı, maliyetinin daha yüksek olmasına karşın (üfleme kanalları ve üfleme menfezlerinden dolayı) daha verimli ve uygun çözümlerdir. Üfleme kanallarının çekilmesinde, zorluk olmayan üretim holleri için tercih edilmeleri daha uygun olur.
Push – Pull sistemleri 3 ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar:
Otomatik temizlemeli merkezi filtre ünitesi
Ses izolasyonlu kabin içine alınmış fan
Emiş – Üfleme kanalları ve menfezleri

© 2022 Tekiner Teknik A.Ş. All Rights Reserved.